Cointime

Download App
iOS & Android
Superteam Vietnam Hyperdrive - Award Night Ceremony

Superteam Vietnam Hyperdrive - Award Night Ceremony

tháng 10 19 · 6:30 ch - tháng 10 19 · 8:30 ch (GMT+0700)

Superteam Vietnam Hyperdrive - Award Night Ceremony sẽ cho bạn cơ hội được gặp gỡ và giành giải vào Thứ 5, ngày 19 tháng 10, 2023.

Chỉ có 1 số đội được tuyển chọn kỹ lưỡng mới có cơ hội tham gia sự kiện. Để được tham gia ngày Demo, bạn sẽ cần đạt các điều kiện sau a) tham gia và trình bày tại.

Global Hackathon    hoặc b)   bạn đã thắng   Bounties   và    Instagrants

.

Sự kiện sẽ diễn ra offline, bạn sẽ có cơ hội giao lưu, gặp và trình bày riêng với Quỹ. Đây là cơ hội để bạn đem tất cả những gì đã học và thực hành để lấy được tiền đầu tư cho seed round.

Chương trình sự kiện:

  • 16/10: Hạn chót các dự án đăng ký nộp ý tưởng và bài thuyết trình (pitch deck) để tham gia cuộc thi Hyperdrive.
  • 19/10: 20 dự án được chọn sẽ tham gia giao lưu tại tiệc với SuperteamVN, partners và các nhà đầu tư và công bố giải thưởng chính thức.

Thời gian & Đăng ký

Địa điểm: Saigon Smokehouse, Thảo Điền, Quận 2

https://maps.app.goo.gl/BvCYvkxum4FQuS8HA

Thời gian: Thứ 5, 19/10/2023, 6:30pm - 8:30pm

Đăng ký ngay bây giờ (link giành cho các dự án muốn thi, khách mời hãy contact Telegram - kellyanh để nhận vé mời):

https://lu.ma/vn-award-night

.....

  Xin vui lòng tham gia Discord để nhận được cập nhật.  

https://vn.superteam.fun/