Cointime

Download App
iOS & Android

AVAX vượt qua 20 USDT, với mức tăng 15,57% trong 24 giờ

Thị trường Ouyi OKX cho thấy AVAX đã vượt qua 20USDT và hiện đang giao dịch ở mức 20,08USDT, tăng 15,57% trong 24 giờ.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you