Cointime

Download App
iOS & Android

Jupiter Lianchuang: Cần phát minh ra các cơ chế PPP mới để chứng minh rằng có những lựa chọn thay thế tốt hơn PVP

Người đồng sáng lập Jupiter Meow đã đăng trên các nền tảng xã hội rằng PPP (Participant-Platform-Protocol) rất quan trọng, nếu không họ sẽ ăn thịt lẫn nhau trước khi thực hiện được mọi ước mơ thay đổi thế giới.

Hiện tại, các ưu đãi đang nghiêng nhiều về PVP (Giao thức giá trị-người tham gia), nhưng mọi người đều cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết về ngành của chúng tôi. Giờ đây, cơ chế PPP mới cần được phát minh và sử dụng để chứng minh rằng có giải pháp thay thế tốt hơn cho PVP, nếu không, chúng ta sẽ chỉ chỉ trích nhau suốt ngày, nhún vai và nói "vâng, đó là cách trò chơi hoạt động" .

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you