Cointime

Download App
iOS & Android

RECENT

Bitcoin là người phát ngôn tốt nhất cho Web3.0

Romeo Wang: Nếu Hồng Kông muốn trở thành trung tâm của Web3.0 ở châu Á, điều đầu tiên là phải đón nhận Bitcoin là người phát ngôn tốt nhất cho Web3.0.
Bitcoin là người phát ngôn tốt nhất cho Web3.0