Cointime

Download App
iOS & Android

RECENT

Sự bùng nổ của thanh khoản sinh thái Cosmos, những phát triển mới nhất và các dự án phổ biến

Mặc dù hệ sinh thái Cosmos tương đối trì trệ trong một thời gian, nhưng hiện tại nó vẫn là một trong những lĩnh vực trong ngành tiền điện tử có tiềm năng tăng trưởng gấp trăm lần lớn nhất.
Sự bùng nổ của thanh khoản sinh thái Cosmos, những phát triển mới nhất và các dự án phổ biến

Tại sao rủi ro tập trung hóa Lido không lớn như tưởng tượng?

Bài viết này sẽ cung cấp phân tích chuyên sâu về rủi ro tập trung và thị phần của Lido để đánh giá khách quan tác động của nó đối với tính phân cấp và an ninh mạng của Ethereum.
Tại sao rủi ro tập trung hóa Lido không lớn như tưởng tượng?