Cointime

Download App
iOS & Android

Giao thức cơ sở hạ tầng Web3 ThirdFi.org đã huy động được 2 triệu USD tài trợ

Giao thức cơ sở hạ tầng Web3 ThirdFi.org đã huy động được 2 triệu đô la tài trợ bằng token từ các nhà đầu tư bao gồm Techstars, Chainlink, Outmore Ventures, Alphabit Capital và các nhà đầu tư khác. ThirdFi đang chuyển đổi thành giao thức cơ sở hạ tầng Web3 mô-đun, tập trung vào các ứng dụng AI trên DeFi, cung cấp thông tin nhận dạng cho người dùng Web3 cũng như cung cấp API và SDK cho nhà phát triển.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you