Cointime

Download App
iOS & Android

Công ty khởi nghiệp thanh toán tiền điện tử Kulipa huy động được 3 triệu đô la trong vòng hạt giống

Theo The Block, công ty khởi nghiệp thanh toán tiền điện tử Kulipa đã công bố hoàn thành vòng tài trợ ban đầu trị giá 3 triệu đô la vào đầu tháng này, với Fabric Ventures và White Star Capital đồng dẫn đầu khoản đầu tư. Theo báo cáo, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Paris được thành lập vào năm 2023 để cung cấp nền tảng cho các ví không giám sát phát hành thẻ thanh toán tiền điện tử. Kulipa có thể giải quyết các giao dịch stablecoin trên nhiều chuỗi khối, bao gồm Ethereum, nhiều Ethereum Lớp 2 và Solana. Kulipa là một trong năm công ty khởi nghiệp blockchain được đưa vào chương trình vườn ươm Start Path mới nhất của Mastercard.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you