Cointime

Download App
iOS & Android

Vitalik: “Những kẻ hippie duy tâm” trong văn hóa tiền điện tử vẫn tồn tại

Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã đáp lại những lời chỉ trích về trọng tâm thể chế mới đối với các dự án blockchain và tiền điện tử. Vitalik nói rằng "những người hippie lý tưởng" về văn hóa tiền điện tử vẫn tồn tại và các dự án trong lĩnh vực này đã đạt được tiến bộ vượt bậc, lấy Lens và Farcaster làm ví dụ.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you