Cointime

Download App
iOS & Android

Theo dõi tiền thông minh trên chuỗi: Bộ sưu tập địa chỉ của 10 bậc thầy về xây dựng đồng tiền giá trị

“Lĩnh vực tiền tệ giá trị” năm nay (thường đề cập đến các loại tiền tệ giá trị được các tổ chức VC xác nhận hoặc có một số khái niệm chính thống nhất định) tương đối lạnh. Mặc dù vậy, vẫn có một số cá voi khổng lồ hoặc người chơi cấp cao đã đạt được lợi nhuận ấn tượng trên những đồng tiền có giá trị chính thống này.

RNDR: 5 tháng sau khi mở vị thế, lợi nhuận 2,25 triệu USD

Theo giám sát của nhà phân tích trực tuyến Ai Ai, một địa chỉ nhất định bị nghi ngờ đang thanh lý 640.000 RNDR được thành lập cách đây 5 tháng. Nếu bán hết, nó sẽ kiếm được 2,25 triệu USD. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy địa chỉ này đã rút 640.000 RNDR khỏi Binance vào tháng 1 năm nay với mức giá trung bình là 4,16 USD và sau đó giữ nguyên số tiền này, cuối cùng tất cả đã được nạp vào sàn giao dịch OKX vào thời điểm này. là 7,65 đô la.

Địa chỉ ví: 0x84657b4C6419a1F3c3f2480155bf03346EEf82D7;

Số dư trên ví: Hiện tại chỉ còn 0,666 ETH, khoảng $2350;

Địa chỉ theo dõi trên chuỗi: https://app.mest.io/search/0x84657b4c6419a1f3c3f2480155bf03346eef82d7

Ghi lại giao dịch

Hồ sơ lãi lỗ

Cá voi nổi tiếng aavebank.eth đã mở một vị thế đa tiền tệ và kiếm được lợi nhuận ước tính là 1,13 triệu USD.

Vào ngày 19 tháng 6, cá voi aavebank.eth đã chuyển tổng cộng số altcoin trị giá 6,84 triệu đô la sang Binance trong vòng bốn giờ, bao gồm:

-UNI: 390.000 chiếc, trị giá 3,98 triệu USD;

-LINK: 100.000 chiếc, trị giá 1,43 triệu USD;

-MKR: 360 chiếc, trị giá 890.000 USD;

-ENS: 360 chiếc, trị giá 530.000 USD;

Theo dữ liệu trên chuỗi, những đồng tiền giá trị này đã được cá voi mở liên tiếp trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 21 tháng 5. Các vị trí đã được giữ trong khoảng một tháng nay nếu bán hết, chúng sẽ kiếm được 1,13 triệu USD.

-ENS: 360 chiếc, trị giá 530.000 USD;

Theo dữ liệu trên chuỗi, những đồng tiền giá trị này đã được cá voi mở liên tiếp trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 21 tháng 5. Các vị trí đã được giữ trong khoảng một tháng nay nếu bán hết, chúng sẽ kiếm được 1,13 triệu USD.

Địa chỉ ví: 0xD730cd62CDA9cfdc109Be2d819B0337fafdCA959;

Số dư ví: Hiện tại, địa chỉ này vẫn nắm giữ số lượng ETH, LINK, UNI, ENS, MKR và các đồng tiền có giá trị khác nhau, với số tài sản còn lại trị giá 19,07 triệu USD;

Địa chỉ theo dõi trên chuỗi: https://app.mest.io/wallets/0xd730cd62cda9cfdc109be2d819b0337fafdca959

Giao diện vị trí

Hồ sơ lãi lỗ

LINK & WLD: Mở vị thế 3,54 triệu USD và kiếm được lợi nhuận tích lũy 425.000 USD trong 3 tháng

Vào ngày 12 tháng 6, cá voi đã kiếm được lợi nhuận 1,65 triệu đô la Mỹ thông qua ban nhạc LINK vào tháng 1 năm nay, đã mở các vị trí trị giá 3,54 triệu đô la Mỹ trong LINK và WLD trong vòng một giờ, bao gồm:

-LINK: 113.000 chiếc, trị giá 1,8 triệu USD;

-WLD: 430.000 chiếc, trị giá 1,73 triệu USD.

Vào thời điểm đó, cá voi nắm giữ tổng cộng 510.000 LINK, với tổng giá trị là 8,17 triệu đô la Mỹ, đứng đầu về số lượng nắm giữ trong ví của mình.

Hiện tại, số lượng nắm giữ LINK tại địa chỉ này đã tăng lên 600.000; số lượng nắm giữ WLD đã tăng lên 450.000.

Địa chỉ ví: 0x7D29EAca95D148629843d87C8D24FbaA6Ad485a1

Số dư trên ví: bao gồm ETH, LINK và WLD, tổng trị giá 9,87 triệu USD;

Địa chỉ theo dõi trên chuỗi: https://app.mest.io/public/wallets/0x7d29eaca95d148629843d87c8d24fbaa6ad485a1

Giao diện vị trí

Hồ sơ lãi lỗ

ENA: Mở vị thế 5,11 triệu ENA, với tổng giá trị 5,02 triệu USD

Vào ngày 5 tháng 6, một con cá voi nào đó đã mở một vị thế 5,11 triệu ENA, với tổng giá trị là 5,02 triệu USD và giá chuyển nhượng trên sàn giao dịch là 0,9804 USD cho một mã thông báo. Theo dữ liệu trên chuỗi, đây là lần đầu tiên địa chỉ này giao dịch ENA. Sau khi giao dịch hoàn tất, ENA trở thành tài sản xếp thứ hai vào thời điểm đó. Vào thời điểm đó, sau khoảng một tháng, giá ENA đã tăng 18%, đạt 0,9575 USD.

Điều đáng chú ý là, ngoài một lượng nhỏ ETH và hầu hết các stablecoin USDT, địa chỉ này hiện nắm giữ hơn 62,71 triệu HLG. Tài sản này đã được 0xCe30091ed07D08eD756E6F11F79E7114cdC90F3C chuyển đến địa chỉ này vào ngày 15 tháng 6 và có giá trị 39,7 vào thời điểm đó. triệu USD, hiện giảm xuống còn 203.000 USD.

Theo tin tức trước đó, giao thức Holograph đã phải hứng chịu một cuộc tấn công bất hợp pháp và độc hại vào ngày 13 tháng 6. Kẻ tấn công đã tăng tổng nguồn cung HLG, sau đó chuyển 1 tỷ HLG sang nhiều CEX khác nhau và bắt đầu bán. Sau khi nhóm dự án giao thức Holograph báo cáo tình hình với sàn giao dịch, khoảng 200 triệu HLG đã được đóng băng thành công và hiện đang được thu hồi thông qua các thủ tục thực thi pháp luật. Hiện có khoảng 800 triệu HLG còn lưu hành. Sau các cuộc thảo luận rộng rãi với cộng đồng, kế hoạch khôi phục tổng nguồn cung HLG lên 10 tỷ đã được đưa ra. Hiện tại, việc tiêu hủy lô 53, 249, 975 HLG đầu tiên đã hoàn thành, 946, 750, 025 HLG còn lại vẫn chưa bị tiêu hủy. Hay bị ảnh hưởng bởi tin tức này, giá HLG đã tăng xấp xỉ 42,55% trong 24 giờ.

Giao diện tăng HLG

Địa chỉ ví: 0x345fFd2D09A1633dcf4856Ae0d6f63aFaa748187;

Số dư trên ví: hiện nắm giữ 1,584 triệu USDT, 203.000 USD HLG và một lượng nhỏ ETH, với tổng giá trị là 1,78 triệu USD;

Địa chỉ theo dõi trên chuỗi: https://app.mest.io/wallets/0x345ffd2d09a1633dcf4856ae0d6f63afaa748187

Giao diện vị trí

Hồ sơ lãi lỗ

ĐẤU GIÁ: Đã mở một vị thế 130.000 xu, khóa nó trước và sau đó kiếm được lợi nhuận 390.000 USD

Vào ngày 30 tháng 5, một địa chỉ đã chuyển thành công 130.000 AUCTION được mua vào ngày 9 tháng 4 với mức giá 24,11 USD sang Binance, trị giá 3,42 triệu USD. Được biết, địa chỉ này từng lỗ 45% sau khi mua ĐẤU GIÁ, sau đó trải qua gần 2 tháng “đau khổ”. Cuối cùng, nó đã có lãi khi giá tăng vọt sau khi lợi ích “Ra mắt Upbit” được phát hành và cuối cùng đã kiếm được lợi nhuận. 390.000 USD. Hiện tại, toàn bộ tài sản của địa chỉ này đã được thanh lý, với lợi nhuận tích lũy là 1,22 triệu USD.

Địa chỉ ví: 0xAdf5845273e61AB2090BdBB32B35DE9BF997Bec7;

Số dư trên ví: bao gồm 0,2 ETH, tổng trị giá khoảng 1.000 USD;

Địa chỉ theo dõi trên chuỗi: https://app.mest.io/wallets/0xAdf5845273e61AB2090BdBB32B35DE9BF997Bec7

Ghi lại giao dịch

Ghi lại giao dịch

Hồ sơ lãi lỗ

LDO: Liên tục mở vị thế gần 32 triệu coin, sau đó bán ra 7 triệu coin, lãi 2,17 triệu USD.

Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, một địa chỉ có vị trí tích lũy là 31,76 triệu LDO đã nạp 7 triệu LDO (trị giá 13,01 triệu USD) vào Coinbase và kiếm được lợi nhuận 2,17 triệu USD sau khi bán tất cả. Điều này được hiểu rằng chi phí để mở một vị thế LOD duy nhất tại địa chỉ này là 1,36 đô la Mỹ. Hiện tại, tổng cộng 9,6 triệu LDO đã được gửi vào sàn giao dịch và đã kiếm được 3,17 triệu đô la Mỹ. đã được chuyển đến địa chỉ mới 0x3629192FBd9B5A56593C5a27dC0b4d2F9F5F73E4. Điều đáng chú ý là các địa chỉ liên quan của địa chỉ này bao gồm 0x50C93635477B646Fc3f3A7FE3f1BC1290f964Af8 và 0xDabb5611f03B328AAC9838ab4C52883fA5ECD2bD.

Địa chỉ ví: 0x8d2C21beFcE4dD414017F3B12698a4a76476239f;

Số dư trên ví: đã xóa.

Địa chỉ theo dõi trên chuỗi: https://app.mest.io/wallets/0x8d2C21beFcE4dD414017F3B12698a4a76476239f

Bản ghi giao dịch ví ban đầu

Hồ sơ giao dịch ví mục tiêu

Hồ sơ giao dịch địa chỉ mới

Hồ sơ giao dịch địa chỉ mới

UNI: Đã mở vị thế 476.000 xu và kiếm được lợi nhuận 385.000 USD

Vào ngày 15 tháng 4, một địa chỉ đã chuyển 476.000 UNI trước đó đã mở vị thế sang Binance (trị giá 3,9 triệu USD). Được biết, giá mở cửa của UNI tại địa chỉ này là khoảng 7,38 USD. Sau khi bán hết, lợi nhuận tích lũy tại thời điểm đó là 385.000 USD. Địa chỉ này hiện đã bị xóa hoàn toàn.

Địa chỉ ví: 0xb3811206c7A42a4817B9854a80f43AeCF74dF6a5;

Địa chỉ theo dõi trên chuỗi: https://wallets.mest.io/0xb3811206c7a42a4817b9854a80f43aecf74df6a5

Hồ sơ lãi lỗ

MKR: Mở vị thế trong 5 tháng, bán được 1.720 xu, trị giá khoảng 4,64 triệu USD

Vào ngày 11 tháng 3, một con cá voi nào đó đã mở vị thế trong MKR vào tháng 11 năm 2023 đã bán tổng cộng 1.720 MKR trị giá khoảng 4,64 triệu USD. Được biết, giá bán trung bình MKR của cá voi khổng lồ là 2.698 đô la Mỹ (giá mở cửa khoảng 1.446 đô la Mỹ), và phần bán đã lãi 2,15 triệu đô la Mỹ. Vào thời điểm đó, 2.078 MKR còn lại. đã kiếm được lợi nhuận thả nổi tích lũy là 2,45 triệu đô la Mỹ.

Địa chỉ ví: 0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05;

Số dư ví: 1 triệu USDC, 64.000 USD OX và 56.000 USD ETH, tổng cộng khoảng 1,12 triệu USD;

Địa chỉ theo dõi trên chuỗi: https://scan.0xscope.com/address/0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05?network=eth

Hồ sơ tài sản

WLD: Mua thấp, bán cao, lãi 1,05 triệu USD

Vào ngày 19 tháng 2, một con cá voi nào đó đã mở một vị thế 200.000 WLD (trị giá 500.000 USD) với mức giá trung bình là 2,52 USD từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 cuối cùng đã kiếm được lợi nhuận 1,05 triệu USD bằng cách mua thấp và bán cao. Vào thời điểm đó, bị ảnh hưởng bởi mô hình tạo video OpenAI SORA, lĩnh vực AI đã tăng vọt trên diện rộng, với WLD tăng hơn 188% trong 30 ngày qua.

Vào ngày 19 tháng 2, một con cá voi nào đó đã mở một vị thế 200.000 WLD (trị giá 500.000 USD) với mức giá trung bình là 2,52 USD từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 cuối cùng đã kiếm được lợi nhuận 1,05 triệu USD bằng cách mua thấp và bán cao. Vào thời điểm đó, bị ảnh hưởng bởi mô hình tạo video OpenAI SORA, lĩnh vực AI đã tăng vọt trên diện rộng, với WLD tăng hơn 188% trong 30 ngày qua.

Địa chỉ ví: 0x880A1AB227B5F4A0dE0020785D73f0990af5E217;

Số dư trên ví: bao gồm 20 ETH, 250.000 LDO, 25.000 RNDR giao ngay và LIDO trị giá 14,53 triệu USD, tổng cộng là 15,72 triệu USD;

Địa chỉ theo dõi trên chuỗi: https://app.mest.io/wallets/0x880A1AB227B5F4A0dE0020785D73f0990af5E217

Bản ghi vị trí

FET: Đã mở vị thế 1,38 triệu đồng tiền khái niệm AI và kiếm được lợi nhuận 2,27 triệu USD

Vào ngày 7 tháng 3, một con cá voi có vị thế trong FET đã bán tất cả vị thế của mình và kiếm được lợi nhuận 2,27 triệu USD, với tỷ lệ hoàn vốn là 392%. Được biết, địa chỉ này đã chuyển 1,38 triệu token từ Binance với mức giá trung bình là 0,41 USD vào ngày 18 tháng 4 năm 2023 và nạp chúng vào sàn giao dịch theo đợt từ ngày 20 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2024, với mức giá trung bình là 2,06 USD.

Được biết, mã thông báo FET là dự án huy động vốn cộng đồng thứ hai do Binance IEO phát hành. Giao thức mã hóa Fetch.ai đằng sau nó tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và cam kết tạo ra một mạng lưới blockchain tự học để thúc đẩy các hoạt động kinh tế AI ngoại tuyến. /sự kết hợp giữa các doanh nghiệp. Trước đây, Fetch.ai đã nhận được khoản đầu tư 40 triệu USD từ DWF Labs. Trong tương lai gần, FET sẽ hợp nhất với hai token khái niệm trí tuệ nhân tạo lớn là OCEAN và AGIX và dự kiến ​​sẽ ra mắt vào ngày 15 tháng 7 .

Địa chỉ ví: 0xb8ba647f5867c4dfc0c454adf1aa6cf92a349819;

Số dư trong ví: bao gồm 1,145 triệu USD trong WOO, 172.000 USD trong TRAC, 133.000 USD trong OCEAN, 53.000 USD trong POND và 50.000 USD trong LINK, tổng cộng là 1,688 triệu USD.

Địa chỉ theo dõi trên chuỗi: https://scan.0xscope.com/address/0xb8ba647f5867c4dfc0c454adf1aa6cf92a349819?network=eth

Bản ghi vị trí

Bản ghi vị trí

AXL: Đã mở vị thế 480.000 xu và kiếm được lợi nhuận 566.000 USD

Vào ngày 6 tháng 3, một con cá voi trước đó đã mở một vị thế trong AXL đã chuyển 480.000 AXL (khoảng 1,02 triệu USD) sang Coinbase và kiếm được khoản lãi 566.000 USD sau khi bán tất cả. Điều này được hiểu rằng địa chỉ này đã mua 480.000 AXL từ sàn giao dịch với mức giá trung bình là 0,95 USD trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 12 năm 2023 đến ngày 14 tháng 1 năm 2024. Vào ngày 1 tháng 3, AXL đã được niêm yết trên Binance. Sau đó, giá đã tăng lên 2,1365 USD vào ngày 6 tháng 3 và địa chỉ này sau đó đã được bán. Địa chỉ này hiện đã bị xóa hoàn toàn.

Địa chỉ ví: 0x14c067162694c82da3cc6bff6f45831134ac4d3c;

Địa chỉ theo dõi trên chuỗi: https://scan.0xscope.com/address/0x14c067162694c82da3cc6bff6f45831134ac4d3c?network=eth

Hồ sơ tài sản

IMX: Thu thập được 1,62 triệu xu, lợi nhuận 1,4 triệu đô la Mỹ

Vào ngày 12 tháng 2, theo giám sát của nhà phân tích trực tuyến Ai Ai, sáu ví mới sẽ chuyển tổng cộng 1,62 triệu IMX sang Coinbase, tương đương với khoảng 4,48 triệu USD. Những địa chỉ này bị nghi ngờ thuộc về cùng một cá voi/tổ chức. vào tháng 1 năm 2024. Mở một vị thế trên IMX vào giữa đến cuối tháng và số lượng gần bằng; chi phí mở vị thế là khoảng 1,89 USD và nếu bạn bán tất cả các vị thế, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận 1,4 triệu USD.

Địa chỉ theo dõi trên chuỗi: https://app.mest.io/discover/lists/nvboqw

Hồ sơ thu thập

MATIC, ENS, 1INCH, UNI: Cá voi ban nhạc đã mua tài sản trị giá 2,69 triệu USD

Vào ngày 29 tháng 1, cá voi, đã mở vị thế 2.609 MKR vào tháng 11 năm 2023 và kiếm được lợi nhuận 720.000 USD, đã chuyển tài sản trị giá 2,69 triệu USD từ Binance, bao gồm:

-240.000 MATIC;

Vào ngày 29 tháng 1, cá voi, đã mở vị thế 2.609 MKR vào tháng 11 năm 2023 và kiếm được lợi nhuận 720.000 USD, đã chuyển tài sản trị giá 2,69 triệu USD từ Binance, bao gồm:

-240.000 MATIC;

-38.000 ENS;

-1,6 triệu 1INCH;

-58.000 ĐƠN VỊ.

Điều đáng chú ý là hoạt động tại thời điểm đó là lần đầu tiên địa chỉ này mua MATIC và các hoạt động giao dịch swing trước đó của ENS, 1INCH và UNI theo địa chỉ này đều có lãi và tỷ lệ thắng chung cao.

Địa chỉ ví: 0x94cF7b6eB35dE00C3aeb3EC49a625EC4e39f5630;

Số dư trên ví: Các điểm bao gồm ETH, MKR, UNI, ILV, 1INCH, Matic, ENS, BIGTIME và ATA trị giá 8,9 triệu USD; tài sản tài chính bao gồm RENZO, GLAXE, SPARK và OMNI trị giá 9,42 triệu USD. triệu;

Địa chỉ theo dõi trên chuỗi: https://app.mest.io/wallets/0x94cF7b6eB35dE00C3aeb3EC49a625EC4e39f5630

Bản ghi vị trí điểm

Hồ sơ tình hình tài chính

Hồ sơ lãi lỗ

Tóm tắt: Đồng tiền giá trị có những điểm tương đồng rõ ràng và UNI và LINK là những lựa chọn đầu tiên.

Do giới hạn về không gian nên bài viết này chỉ chọn một số địa chỉ tiền thông minh của các đồng tiền giá trị để theo dõi và phân tích. Tuy nhiên, có thể thấy rằng so với các đồng Meme có đơn giá thấp hơn và tổng số lượng lớn hơn thì các đồng tiền giá trị được sử dụng phổ biến hơn. cá voi khổng lồ và người chơi tổ chức như một mục tiêu đầu tư ưa thích.

Ở một mức độ nhất định, điều này cũng nêu bật ngưỡng đầu vào cao đối với các đồng tiền có giá trị đối với người chơi thông thường và nhà đầu tư bán lẻ trên thị trường.

Do giới hạn về không gian nên bài viết này chỉ chọn một số địa chỉ tiền thông minh của các đồng tiền giá trị để theo dõi và phân tích. Tuy nhiên, có thể thấy rằng so với các đồng Meme có đơn giá thấp hơn và tổng số lượng lớn hơn thì các đồng tiền giá trị được sử dụng phổ biến hơn. cá voi khổng lồ và người chơi tổ chức như một mục tiêu đầu tư ưa thích.

Ở một mức độ nhất định, điều này cũng nêu bật ngưỡng đầu vào cao đối với các đồng tiền có giá trị đối với người chơi thông thường và nhà đầu tư bán lẻ trên thị trường.

Trong số những đồng tiền có giá trị này, UNI và LINK là sự lựa chọn mục tiêu của nhiều cá voi khổng lồ cho nhiều nhóm hoặc nắm giữ lâu dài. Có lẽ đó là do trạng thái siêu việt của chúng về "xây dựng cơ sở hạ tầng" hoặc do giá trị thị trường của chúng tương đối lớn. có thể đáp ứng số tiền lớn hơn. Còn việc người chơi bình thường có muốn “khiêu vũ với cá voi” hay không thì đó là vấn đề quan điểm.

Điều chắc chắn là các đồng tiền giá trị vẫn là loại tiền tệ chủ đạo cho các giao dịch trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Liệu chúng có thể thoát ra khỏi vòng vây và tìm ra lối thoát khi môi trường thị trường đi xuống hay hỗn loạn hay không sẽ kiểm tra không chỉ các bên tham gia dự án đằng sau đồng tiền này. , mà còn cả các bên dự án đằng sau họ. Điều được kiểm tra là sự kiên nhẫn và sự đồng thuận của những người nắm giữ đa số.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you

 • BTC vượt qua 65.000 USD

  Tình hình thị trường cho thấy BTC đã vượt quá 65.000 đô la Mỹ và hiện đang giao dịch ở mức 65.000,77 đô la Mỹ, với mức giảm trong ngày là 2,28%. Thị trường biến động rất lớn, vì vậy hãy kiểm soát rủi ro.

 • aPriori, một nền tảng đặt cược chất lỏng MEV dựa trên Monad, đã công bố hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 8 triệu đô la Mỹ

  Vào ngày 25 tháng 3, aPriori, một nền tảng đặt cược chất lỏng MEV có trụ sở tại Monad, đã thông báo hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 8 triệu USD, do Pantera dẫn đầu. Trước đây, aPriori đã hoàn thành vòng cấp vốn sơ bộ do Hashed và Arrington Capital đồng dẫn đầu, với tổng số vốn tài trợ hiện tại đạt 10 triệu USD. Các tổ chức tham gia đầu tư bao gồm Consensys, OKX Ventures, Manifold Trading, Selini Capital, Vessel Capital, CMS Holdings, ABCDE Capital, Gumi Cryptos Capital, Flow Traders, Laser Digital, Chorus One, Everstake Capital, Stake Companies và hàng chục tổ chức khác, cũng như các nhà đầu tư thiên thần nổi tiếng bao gồm Marc Tillement, Nom, Alex Esin, Robinson Burkey, Zano Sherwani, TN Lee, Adam Jin, Mike Silagadze, Spencer Noon, Hongbo Tang, Paul Kim, Tim Wang, Rex và nhiều người khác.

 • Bản tin tối 25/7

  1. BTC vượt qua mức 64.500 USD

 • Nền tảng đặt cược lỏng aPriori huy động được 8 triệu USD trong vòng hạt giống

  aPriori, một nền tảng đặt cược thanh khoản dựa trên blockchain Monad, đã huy động được 8 triệu USD trong vòng hạt giống do Pantera Capital dẫn đầu. Các nhà đầu tư khác trong vòng này bao gồm Consensys, OKX Ventures, CMS Holdings, ABCDE, Gumi Cryptos Capital, Flow Traders, Laser Digital, Chorus One, Everstake Capital và Cơ sở Stake. Robinson Burkey của Pyth Network, Robinson Burkey của Wormhole Foundation, TN Lee của Pendle Finance và Zano Sherwani của Jito Labs cũng tham gia vòng này.

 • Giao thức đặt cược thanh khoản Kintsu hoàn thành 4 triệu đô la Mỹ trong vòng tài trợ hạt giống

  Giao thức đặt cược thanh khoản Kintsu đã hoàn thành vòng hạt giống trị giá 4 triệu đô la do Castle Island Ventures dẫn đầu, với sự tham gia của Brevan Howard Digital, CMT Digital, Spartan Group, Breed VC, CMS Holdings, Animoca Ventures và những người khác.

 • GDP quý 2 của Mỹ cao hơn dự kiến

  Giá trị sơ bộ của tỷ lệ GDP thực hàng quý hàng năm ở Hoa Kỳ trong quý II là 2,8%, cao hơn mức 2% dự kiến.

 • Giao thức OpenSocial hoàn thành khoản tài trợ chiến lược trị giá 6 triệu USD

  OpenSocial Protocol đã thông báo hoàn thành khoản tài trợ chiến lược trị giá 6 triệu USD, do Framework Ventures và North Island Ventures dẫn đầu, với sự tham gia của Hivemind Capital Partners, Stratos, Moonrock Capital, v.v. Tổng số tiền tài trợ cho đến nay đã lên tới 26 triệu USD.

 • BTC giảm xuống dưới 64.000 USD

  Tình hình thị trường cho thấy BTC đã giảm xuống dưới 64.000 USD và hiện đang giao dịch ở mức 63.969,99 USD, với mức giảm trong ngày là 3,11%. Thị trường biến động rất lớn, vì vậy hãy kiểm soát rủi ro.

 • Tổng TVL của 5 cầu L2 chính thống Arbitrum, Optimism, Starknet, zkSync và Base đã vượt quá 10 triệu ETH

  Dữ liệu của Dune cho thấy tổng TVL của 5 cầu L2 chính thống Arbitrum, Optimism, Starknet, zkSync và Base đã vượt quá 10 triệu ETH, đạt 10.011.010 ETH tại thời điểm viết bài, bao gồm:

 • Deutsche Telekom mở rộng dịch vụ Web3 sang mạng XDC

  Deutsche Telekom thông báo rằng họ sẽ mở rộng dịch vụ Web3 của mình sang mạng XDC. Công ty con Deutsche Telekom sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng để chạy các nút chính dự phòng trên mạng XDC. Công ty đã chạy các nút trên nhiều mạng blockchain, bao gồm Ethereum, Polygon và Polkadot và có kế hoạch bắt đầu khai thác Bitcoin. Mạng XDC tập trung vào các tài sản trong thế giới thực được mã hóa, tài chính thương mại và cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung.