Cointime

Download App
iOS & Android

PYTH giảm xuống dưới 0,38 USD

Thị trường cho thấy PYTH đã giảm xuống dưới 0,38 USD và hiện đang giao dịch ở mức 0,3848 USD, với mức giảm trong ngày là 13,39%. Thị trường biến động rất lớn, vì vậy hãy kiểm soát rủi ro.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you