Cointime

Download App
iOS & Android

Dịch vụ cơ sở hạ tầng Web3 K3 Labs đã hoàn thành vòng cấp vốn Pre-Seed, Đối tác vốn cuối cùng và những đối tác khác đã tham gia đầu tư

Dịch vụ cơ sở hạ tầng sinh thái Web3 của Eigenlayer K3 Labs đã công bố hoàn thành vòng cấp vốn Pre-Seed cho Đối tác vốn cuối cùng, Quỹ sáng lập Blockchain và Aztlan Capital đã tham gia đầu tư. Được biết, dự án này trước đây đã ở trạng thái ẩn và chủ yếu giúp các nhà phát triển thiết kế và triển khai các ứng dụng và quy trình kinh doanh phi tập trung của nó hỗ trợ việc tự triển khai các dịch vụ điện toán tùy chỉnh trong một môi trường thực thi không cần sự tin cậy. đang trực tuyến trên mạng thử nghiệm Eigenlayer.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you