Cointime

Download App
iOS & Android

Một con cá voi đã trả khoản nợ 20.000 BNB trên Venus Protocol

Theo giám sát của The Data Nerd, trong 2 giờ qua, cá voi 0x06a đã trả khoản nợ 20.000 BNB (4,87 triệu USD) trên Venus Protocol. Số dư nợ còn lại là 8.690 BNB (2,12 triệu USD). Ngoài ra, anh còn cam kết USDT, BTC và BUSD trị giá 19 triệu USD trên Venus Protocol.

BNB
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you