Cointime

Download App
iOS & Android

Giao thức chuỗi BNB đã thanh lý thủ công số tiền thu được sau cuộc tấn công trị giá 570.000.000 đô la của tin tặc và thu được 52.300.000 đô la

Năm ngoái, tin tặc đã tấn công cầu nối chuỗi nội bộ của Binance và đánh cắp số BNB trị giá 570 triệu đô la, bọn tội phạm đã chuyển khoảng 2 triệu BNB trị giá khoảng 570 triệu đô la và gửi 920.000 BNB trị giá 255 triệu đô la cho giao thức cho vay DeFi Venus làm tài sản thế chấp. Để ngăn chặn vị trí của tin tặc bị thanh lý trên chuỗi và kích hoạt sự kiện bán tháo chuỗi trong hệ sinh thái BNB, cộng đồng Venus đã bỏ phiếu cho một đề xuất quản trị cho phép nhóm nòng cốt BNB Chain thanh lý các vị trí theo cách thủ công. Vào ngày 18 tháng 8, khi giá BNB giảm xuống mức thấp nhất là 213,96 đô la, vị trí của hacker đã được thanh lý thủ công với giá 52,3 triệu đô la, theo công ty bảo mật blockchain PeckShield. Hiện tại, giá của BNB là $216,69.

BNB
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you