Cointime

Download App
iOS & Android

Vị trí quyền chọn mở bitcoin vượt qua vị thế hợp đồng tương lai mở ở mức 17,39 tỷ USD

Vào ngày 15 tháng 11, theo dữ liệu của Coinglass, vị thế quyền chọn mở hiện tại của Bitcoin đạt 17,39 tỷ USD, vượt mức 16,01 tỷ USD của vị thế tương lai Bitcoin mở.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you