Cointime

Download App
iOS & Android

Trong tháng vừa qua, số BTC trị giá 1,2 tỷ USD đã được chuyển sang CEX

Từ ngày 20 tháng 10 đến nay, dự trữ trên sàn giao dịch đã tăng thêm 34.315 BTC, tương đương khoảng 1,2 tỷ USD.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you