Cointime

Download App
iOS & Android

Một con cá voi nào đó đã gửi 449.600 AVAX vào Binance 1 giờ trước

Theo theo dõi của The Data Nerd, một giờ trước, con cá voi khổng lồ tại địa chỉ bắt đầu bằng 0x400 đã gửi 449.600 AVAX (10,61 triệu USD) vào Binance với mức giá 23,5 USD. Cá voi đã rút 534.000 AVAX (7,64 triệu USD) vào tháng 6 năm 2023 với mức giá trung bình là 14,2 USD. Nó hiện nắm giữ 85.000 AVAX (1,95 triệu USD), với lợi nhuận chưa thực hiện là 782.000 USD.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you