Cointime

Download App
iOS & Android

ETH token Inscription của Ethereum đã tăng lên 4.000 USD, tăng hơn 15% sau 24 giờ

Theo dữ liệu của EtchMarket, ETH mã thông báo khắc chữ Ethereum đã tăng lên 4.000 USD, tăng 15,43% trong 24 giờ. Được biết, eths là mã thông báo văn bản đầu tiên được phát hành theo giao thức Ethscriptions của Ethereum.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you