Cointime

Download App
iOS & Android

Địa chỉ bắt đầu bằng 0x6950 đã rút 1,7 triệu ARB khỏi Binance, với tổng số tiền nắm giữ lên tới 10,1 triệu.

Vào ngày 6 tháng 11, theo giám sát dữ liệu của Scopescan, cá voi “0x6950” đã rút 1,7 triệu ARB (trị giá khoảng 1,89 triệu USD) khỏi Binance một giờ trước. Trước đây, 0x6950 đã sử dụng ARB của mình làm tài sản thế chấp cho AAVE để vay stablecoin và mua thêm ARB. Hiện tại, địa chỉ này nắm giữ tổng cộng 10,1 triệu ARB (trị giá khoảng 11,21 triệu USD).

ARB
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you