Cointime

Download App
iOS & Android

Nhà phân tích ETF của Bloomberg: Hồ sơ 19b-4 của BlackRock Ethereum Trust Fund đã được SEC Hoa Kỳ xác nhận

Nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg ETF đã đăng trên nền tảng X rằng sau sự cố tài liệu đăng ký BlackRock XRP Trust giả mạo, một số người đã đặt câu hỏi về tính xác thực của tài liệu đăng ký BlackRock Ethereum Trust bị rò rỉ trước đó. Ông tuyên bố rằng iShares Ethereum Trust là có thật và trên thực tế, hồ sơ 19b-4 của quỹ tín thác với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã được cơ quan quản lý xác nhận vào thứ Năm tuần trước.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you