Cointime

Download App
iOS & Android

dữ liệu

Số lượng nút Bitcoin Lightning Network đạt 13.635

Số lượng nút Bitcoin Lightning Network đạt 13.635, tăng 0,15% so với dữ liệu 30 ngày trước và dung lượng của Lightning Network đạt 5.043,06 BTC.

Số lượng nút Bitcoin Lightning Network đạt 13.635

Số lượng nút Bitcoin Lightning Network đạt 13.635, tăng 0,15% so với dữ liệu 30 ngày trước và dung lượng của Lightning Network đạt 5.043,06 BTC.

ETH đã giảm xuống dưới 3.500,00 USD và hiện đang giao dịch ở mức 3.499,21 USD

ETH đã giảm xuống dưới 3.500,00 USD và hiện đang giao dịch ở mức 3.499,21 USD. Khi thị trường biến động, Cointime nhắc nhở các nhà đầu tư chú ý kiểm soát rủi ro.

ETH đã giảm xuống dưới 3.500,00 USD và hiện đang giao dịch ở mức 3.499,21 USD

ETH đã giảm xuống dưới 3.500,00 USD và hiện đang giao dịch ở mức 3.499,21 USD. Khi thị trường biến động, Cointime nhắc nhở các nhà đầu tư chú ý kiểm soát rủi ro.

Cầu mainnet Linea chuyển hơn 660.000 ETH

Theo dữ liệu của Dune, 664.523 ETH đã được bắc cầu và chuyển sang mạng chính Linea, số lượng giao dịch đã lên tới 1.141.771 và số lượng địa chỉ tương tác đã lên tới 521.071. Theo dữ liệu của L2BEAT, Linea TVL hiện tại là 1,23 tỷ USD, tăng 0,85% vào ngày 7.

Vị thế mở của các tùy chọn BTC trên toàn bộ mạng là 20,28 tỷ USD và vị thế mở của các tùy chọn ETH là 9,07 tỷ USD.

Theo dữ liệu từ Coinglass, giá trị danh nghĩa hiện tại của các vị thế mở trong quyền chọn BTC trên toàn bộ mạng là 20,28 tỷ USD và giá trị danh nghĩa của các vị thế mở trong quyền chọn ETH là 9,07 tỷ USD.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử: 2.354,047 tỷ USD, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 34,160 tỷ USD

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị thị trường của tiền điện tử: 2.354,047 tỷ USD; khối lượng giao dịch trong 24 giờ: 34,160 tỷ USD.

Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử: 2.354,047 tỷ USD, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 34,160 tỷ USD

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị thị trường của tiền điện tử: 2.354,047 tỷ USD; khối lượng giao dịch trong 24 giờ: 34,160 tỷ USD.

Các quỹ ETF Bitcoin toàn cầu nắm giữ tổng cộng 1,029 triệu BTC

Theo giám sát của HODL15Capital, tính đến ngày 21 tháng 6, quỹ ETF Bitcoin giao ngay của Hoa Kỳ nắm giữ tổng cộng 867.532 BTC, với AUM khoảng 56,39 tỷ USD. Các quỹ ETF Bitcoin toàn cầu nắm giữ tổng cộng 1.029.000 BTC, với AUM là 66,885 tỷ USD.

Sự cố bảo mật CoinStats đã xâm phạm ví Blurr.eth và 8,7 triệu đô la MKR bị đánh cắp

Theo nhà phân tích Ember Giám sát trên chuỗi, CoinStats đã bị tấn công vào đêm qua và tin tặc đã đẩy các thông báo chứa liên kết lừa đảo đến người dùng thông qua ứng dụng. Khoảng 1.590 ví bị ảnh hưởng. Có lẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất là ví của Blurr.eth: 3.657 MKR (8,7 triệu USD) đã bị đánh cắp và hack on-chain để lấy 2.482 ETH. Điều này khiến giá MKR giảm từ 2.462 USD xuống 2.280 USD, giảm 7% trong ngắn hạn.

Xu hướng trên Cointime

Sự Kiện

Cointime SPOTLIGHT

PHẢI ĐỌC