Cointime

Download App
iOS & Android

Vị trí của tài khoản kẻ tấn công BNB Bridge đã bị thanh lý khoảng 6,89 triệu vBNB

Theo giám sát của Paidun, vị trí của hacker BNB Bridge đã bị thanh lý khoảng 6,89 triệu vBNB và người thanh lý đã hoàn trả 30 triệu USDT.

BNB
Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you