Cointime

Download App
iOS & Android

Dora hoàn thành khoản tài trợ trị giá 5,5 triệu USD, do Dragonfly và Lemniscap đồng chủ trì

Vào ngày 10 tháng 7, theo tin tức chính thức, công cụ tìm kiếm đa chuỗi Dora đã thông báo hoàn thành khoản tài trợ 5,5 triệu USD Dragonfly và Lemniscap cùng dẫn đầu khoản đầu tư và Robot Ventures, Maven11, Arche Capital, v.v. đã tham gia. Được biết, Dora đã tạo ra công cụ khám phá khối Dora và công cụ khám phá Dora để thúc đẩy việc áp dụng trên chuỗi và sẽ nâng cao tất cả các giải pháp khả năng tương tác được tích hợp vào Dora.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you