Cointime

Download App
iOS & Android

Giao thức DeFi Panoptic hoàn thành vòng tài trợ hạt giống trị giá 7 triệu USD, do Greenfield Capital dẫn đầu

Vào ngày 20 tháng 11, Panoptic, một giao thức DeFi dựa trên Uniswap, đã huy động được 7 triệu đô la tài trợ hạt giống để giúp phát triển nền tảng giao dịch phi tập trung tùy chọn vĩnh viễn. Vòng tài trợ này được dẫn dắt bởi công ty đầu tư tiền điện tử Châu Âu Greenfield Capital, với sự tham gia của HashKey, gumi Cryptos Capital (gCC), L1D, Heartcore Capital, Comma3 và Zee Prime Capital. Khoản tài trợ này sẽ giúp Panoptic phát triển hơn nữa nền tảng trong giai đoạn thử nghiệm beta hiện tại trước khi ra mắt mạng chính Ethereum và phát hành sản phẩm V2.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you