Cointime

Download App
iOS & Android

Upbots đảm bảo cam kết đầu tư 4 triệu USD với sự tham gia của nhà tạo lập thị trường Sandstorm

Nền tảng giao dịch tiền điện tử Upbots đã công bố hoàn thành cam kết tài trợ trị giá 4 triệu USD, với sự tham gia đầu tư của nhà tạo lập thị trường tài sản ảo Sandstorm. Số tiền mới sẽ được sử dụng để giúp Upbots cải thiện nền tảng giao dịch của mình và cung cấp các tính năng và dịch vụ mới cho khách hàng.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you