Cointime

Download App
iOS & Android

Ink Finance đã hoàn thành vòng tài trợ mới trị giá hơn 5 triệu USD với sự tham gia của P2 Ventures và các tổ chức khác

Ink Finance, cơ sở hạ tầng được sử dụng để xây dựng DAO tài chính, đã thông báo hoàn thành vòng tài trợ mới trị giá hơn 5 triệu USD cho các tổ chức đã tham gia đầu tư và thông tin định giá vẫn chưa được tiết lộ. sẽ được sử dụng để mở rộng quản lý tài chính Web3, cung cấp hỗ trợ cho các DAO và giao thức có uy tín trong DeFi, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa DeFi và TradFi, đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng tài chính hiệu quả, công bằng và Toàn diện hơn.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you