Cointime

Download App
iOS & Android

Công ty BOB có trụ sở tại London đã đảm bảo được 1,6 triệu đô la tài chính chiến lược để phát triển giao thức và vườn ươm kết hợp lớp 2 dựa trên Bitcoin và Ethereum.

BOB có trụ sở tại London, Vương quốc Anh, nơi cung cấp công nghệ lớp thứ hai lai dựa trên Bitcoin và Ethereum, đã đảm bảo được 1,6 triệu đô la tài chính chiến lược. Vòng này được dẫn dắt bởi Ledger Ventures và các nhà đầu tư thiên thần từ BlackRock, Rarible, Ordinals, Aave, Curve, Threshold, Magic Eden, Mechanism, Injective, Vessel Capital, Babylon và Centrifuge. 1 triệu đô la Mỹ trong số tiền này sẽ được sử dụng cho Vườn ươm BOB, nơi sẽ tập trung vào việc triển khai cơ sở hạ tầng Bitcoin cải tiến mới và các công ty khởi nghiệp trong không gian dapp BOB. BOB là một công nghệ lớp thứ hai kết hợp dựa trên Bitcoin và Ethereum, thúc đẩy tính bảo mật của Bitcoin thông qua hệ sinh thái tích chập, cho phép người dùng truy cập vào tất cả các lối vào và lối ra của Ethereum, dapps, stablecoin, NFT và DeFi, v.v.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you