Cointime

Download App
iOS & Android

Dự án L2 BOB đã hoàn thành vòng tài trợ chiến lược trị giá 1,6 triệu USD, do Ledger Ventures dẫn đầu

Dự án L2 BOB thông báo hoàn thành vòng tài trợ chiến lược trị giá 1,6 triệu USD, do Ledger Ventures dẫn đầu, với sự đầu tư từ các tổ chức và bên tham gia dự án như BlackRock, Rarible, Ordinals, Aave, Curve, Threshold, Magic Eden, Mechanism, Injective, Vessel Capital, Babylon và Centrifuge Mọi người đã tham gia đầu tư và có thông tin cho rằng 1 triệu USD trong vòng tài trợ này sẽ được phân bổ cho Vườn ươm BOB để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp tập trung vào cơ sở hạ tầng Bitcoin và phát triển BOB dApps.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you