Cointime

Download App
iOS & Android

Cá voi khổng lồ 0xDf7 bị nghi thanh lý 134.000 UNI mua tháng trước

Theo giám sát của nhà phân tích on-chain @ai_9684xtpa, địa chỉ 0xDf7...AA50A bị nghi ngờ thanh lý 134.000 UNI đã mua một tháng trước. Nếu tất cả được bán, khoản lãi 33.000 USD sẽ được tạo ra. Chi phí mở một vị thế trên con cá voi khổng lồ này là 7,44 USD và giá nạp lại là 7,69 USD.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you