Cointime

Download App
iOS & Android

Nền tảng doanh thu và tín dụng trên chuỗi Idle hoàn thành khoản tài trợ 1,1 triệu USD, dẫn đầu bởi RockawayX

Idle, một nền tảng tín dụng và doanh thu trên chuỗi, đã hoàn thành khoản tài trợ chiến lược trị giá 1,1 triệu USD, do RockawayX dẫn đầu và có sự tham gia của Fasanara Digital. Vòng này nâng tổng số tiền tài trợ của Idle lên 2,4 triệu USD. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền này để phát triển hơn nữa cơ sở hạ tầng tín dụng trên chuỗi và hơn thế nữa. Idle là một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) cung cấp các công cụ phòng ngừa rủi ro và tự động hóa lợi nhuận cho thị trường tài chính phi tập trung (DeFi). Nền tảng này đã tích lũy được 300 triệu USD thanh khoản và có khối lượng giao dịch hơn 2 tỷ USD.

Các bình luận

Tất cả bình luận

Recommended for you